Oferta

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

TECHNOLOGIES 4ALL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krążkowy 60, 63-600 Kępno, NIP 6191991297, REGON 301003882, KRS 0000536663 przywiązuje dużą wagę do poszanowania i respektowania praw Klientów i Użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosujemy się do poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełniamy co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

 1. 1.    Zasady przetwarzania danych osobowych:
  1. „zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość”,
  2. „ograniczenie celu”,
  3. „minimalizacja danych”,
  4. „prawidłowość”,
  5. „ograniczenie przechowywania”,
  6. „integralność i poufność”.

 2. 2.   
  Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
  1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

DEFINICJE

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach): http://technologies4all.pl/, http://t4all.pl/.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie TECHNOLOGIES 4ALL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krążkowy 60, 63-600 Kępno, NIP 6191991297, REGON 301003882, KRS 0000536663, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres:
TECHNOLOGIES 4ALL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krążkowy 60, 63-600 Kępno, POLAND
- przez e-mail: sklep@t4all.pl
- telefonicznie: +48 690 288 288

2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celach:
świadczenia Tobie usług sprzedaży produktów i usług, a także  w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach;
prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta;
prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
archiwizacji;
spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym spełniania wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym m.in. polegające na prowadzeniu dokumentacji podatkowej, wystawianiu dokumentów sprzedaży ect.
dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym działań windykacyjnych) i odszkodowań,

Piliki cookies są wykorzystywane w celach:

 • Konfiguracji serwisu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie:
  Udzielona przez Ciebie zgoda;
  Konieczność wykonania Umowy lub konieczność podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
  niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  niezbędność osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

  4. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.
  Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  przepisy prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas;
  okres niezbędny do obsługi i realizacji zawartej pomiędzy nami Umowy
  okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych;
  okres niezbędny do świadczenia usług i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta;
  okres, na jaki została udzielona zgoda.

  5. Odbiorcy danych:
  Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:
  prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów
  (m.in. Facebook, Twitter, Google+); wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników,
  w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat; wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków
  na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).


Twoje dane mogą być przekazywane:

firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa;
kancelariom prawnym, windykacyjnym, którym zlecimy np. prowadzenie postępowania;
podmiotom współpracującym z nami, które mogą zamieszczać własne pliki cookies;
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
naszym pracownikom, którzy będą się zajmowali realizacją Twojego zamówienia (wykonanie Umowy).
Nasi pracownicy przetwarzają dane na podstawie upoważnienia i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
Podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. naszej księgowej (biuro rachunkowe).
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach,
kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (pełne dane kontaktowe znajdują się w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Wykorzystywanie plików cookies

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do twojego Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


Dodatkowe informacje:

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies. Masz możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Ci wygodne korzystanie
z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Twoich preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na
możliwość tworzenia profilu Użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, 
zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Masz prawo do cofnięcia wyrażonej
zgody w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.